Sådan fungerer dit abonnement
Som abonnent har du adgang til Gør Det Selvs digitale univers. Så snart du har aktiveret din profil med dit abonnementsnummer og valgt en adgangskode, kan du tilgå alt indhold på goerdetselv.dk og Gør Det Selvs app. Magasinet fremsendes på udgivelsesdagen og udkommer 19 gange om året.
Hvis der indgår en ekstra vare i dit tilbud, vil den blive sendt separat, ca. to uger efter at vi har registreret din betaling, medmindre andet er angivet i tilbuddet. Der er tale om et løbende abonnement.
Omkostningen til forsendelse (momsfri porto) afholdes af Bonnier Publications International AS på dine vegne i henhold til gældende priser for PostNords SMP Flatrate. Portoudlægget udgør p.t. 6,75 kr. pr. magasin. SLog ind på kundeservice.nu, og se mere information på din kvittering under menupunktet Mine betalinger. Abonnementstilbud gælder ikke i Grønland, udlandet eller på Færøerne. Gør Det Selv forbeholder sig retten til at godkende hver bestilling. Er du under 18 år, skal vi have en skriftlig bestilling med forældres/værges underskrift. Reklamer fra Bonnier og vores samarbejdspartnere i form af løse og faste indstik kan forekomme og anses som en del af magasinet og kan ikke fravælges.
Gør Det Selv kan ændre priser, gebyrer og andre betingelser i aftalen med udgangspunkt i følgende: inflation, ændringer i udefrakommende omkostninger, ændringer i enhedsproduktionsomkostninger, produkt- og indholdsændringer samt ændret lovgivning. Varsling af væsentlige ændringer vil ske med min. 14 dages varsel i magasinets kolofon eller i særskilt e-mail. Ændringen vil træde i kraft fra og med din næste betalingsperiode efter varslingen.

Sådan fungerer en bestilling af gavekort
Det første magasin sendes til modtageren senest en måned efter indløsning af voucheren. Levering af magasiner stopper automatisk, når det sidste magasin ​er sendt. I bekræftelsesmailen er der et link til gavekortet, som kan udskrives. ​​I mailen fås information vedrørende indløsning, og oplysninger derom vil ligeledes fremgå af gavekortet. Beløbet på køb af gavekort bliver trukket fra kortet straks efter gennemført bestilling.

Betaling
Ved betaling med kreditkort vil du blive tilmeldt automatisk betaling. Betaling af introduktionstilbuddet sker ved bestilling. Betaling af dit abonnement vil herefter blive trukket på dit kort på udgivelsesdagen. Du har selv ansvaret for at opdatere dine betalingsoplysninger, hvis dit kreditkort bliver spærret eller udløber. Anvend www.kundeservice.nu eller kontakt kundeservice på tlf. 39 10 30 00. Hvis der ikke kan trækkes betaling fra dit kreditkort, vil betalingen for dit abonnement blive opkrævet via indbetalingskort.

Har du valgt at betale dit abonnement med girokort, skal betalingen ske via det indbetalingskort, som fremsendes sammen med magasinet. Vi tager forbehold for eventuel opkrævning af gebyr ved betaling med indbetalingskort. Udebliver betalingen, pålægges der rykkergebyr – maksimalt efter den til enhver tid gældende rentelov. Returnering af magasiner eller nægtet modtagelse af magasiner over for posten fritager ikke for betaling.

Fortrydelsesret
Du kan efter forbrugeraftaleloven uden begrundelse fortryde den indgåede aftale inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du har modtaget dit første magasin. Ønsker du at fortryde aftalen, skal du underrette os om, at du har fortrudt aftalen. Du kan f.eks. fortryde den indgåede aftale ved at logge ind på kundeservice.nu, hvor du under menupunktet Kontakt os kan fortryde dit køb ved at sende os en mail med information herom. Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse, inden fristen er udløbet.

Har du allerede modtaget magasinet, skal du sende det retur til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor du har informeret os om, at du vil udnytte din fortrydelsesret. Du skal selv betale omkostninger (porto) ved magasinets tilbagesendelse. Hvis du vil have kvittering for, at du har fortrudt rettidigt, kan du f.eks. sende et brev anbefalet til Kundeservice, postboks 413, 0900 København C, og opbevare postkvitteringen. Du kan kun fortryde aftalen, hvis du kan tilbagesende det modtagne magasin til os i ubrudt emballage. 

Hvis du udøver din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger, vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger. Tilbagebetalingen vil ske uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget din meddelelse om, at du vil fortryde den indgåede aftale. Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget magasinet og evt. ekstra vare retur, eller du har fremlagt dokumentation for at have returneret magasinet og evt. vare.

Behandling af personoplysninger
Personoplysninger, som afgives i forbindelse med oprettelse af abonnement, behandles i henhold til vores persondatapolitik, som du kan læse på www.bonnierpublications.com/privatlivspolitik

Ændring af dine oplysninger og abonnementet
Ændring af din adresse, e-mail og betalingsperiode samt tilmelding til Automatisk Kortbetaling m.m. gøres nemmest på www.kundeservice.nu. Ændring af adresse og e-mail bedes meddelt os hurtigst muligt. Har du ikke oplyst din nye adresse og derfor ikke modtaget dit magasin, vil det ved henvendelse blive eftersendt med portoopkrævning.

Du kan til enhver tid opsige dit abonnement. Har du modtaget første magasin i din betalingsperiode, eller er det første magasin på vej til din adresse, så træder din opsigelse i kraft, når du har modtaget magasinerne i din betalingsperiode. Har du spørgsmål til vores håndtering af din opsigelse, bedes du kontakte Kundeservice. Manglende betaling eller nægtet modtagelse af dit magasin betragtes ikke som opsigelse.

Kontakt
Du kan kontakte os via www.kundeservice.nu eller telefonisk på 39 10 30 00 mandag-torsdag kl. 9-17 eller fredag kl. 9-16, hvis du ønsker personlig betjening. Du kan også ringe til vores automatiske døgnservice uden for åbningstiden.

Bonnier Publications International AS
CVR-nr. 977041066