Ja tak!
  • Første bog for 1,00 kr. + 19,00 kr. i porto og eksp. I alt 20,00 kr. 
  • Efter introduktionstilbuddet fortsætter abonnementet løbende. 
  • Betalingen på 189,50 kr. + 39,50 kr. i porto og ekspedition, i alt 229,00 kr. forekommer ved levering hver sjette uge.

 

Adresse
Betaling

Vælg betalingsform